Dizajnerski proizvod Tatjane Kostanjević
Tatjana Kostanjević's design products

Držači ugleda, ili bolje Držačice ugleda, novi je višenamjenski plošni dizajnerski proizvod.
Prvenstveno su to držači knjiga i kataloga. Naravno da mogu pridržavati diplome i priznanja, pa su stoga držačice ugleda!

Keepers of reputation, is a new multifunctional flat design product.

They are primarily the holders of books and catalogs. Of course, they can keep diplomas and acknowledgments, so that they are the keepers of reputation!

Izrađeni od plastificiranog metala (čelika koji je zaštićen plastifikacijom), dizajnerski su objekti u interijeru koje potpisuje akademska kiparica Tatjana Kostanjević.

Made of plastic metal, designer objects are in interior designed by academic sculptor Tatjana Kostanjević.

Složeni u niz tvore ornament…

Compiled in a string create ornament ...

Držačice ugleda nastale su kao nastavak ciklusa skulptura u bronci pod nazivom Terpsihore.

Keepers resulted as a continuation of the bronze sculpture cycle titled Terpsihore.