Balinjerada Opatija

 

Skulptura dječaka na kariću postavljena je u čast poznate opatijske manifestacije Balinjerada, karnevalske utrke vozila na balinjerama (kuglični ležajevi).

Na balinjeradi sudjeluju sve generacije, a tradicija sudjelovanja stiče se od malih nogu…

 

Dječak na kariću simbol je tradicije i dječjeg veselja koja je u svima malima i odraslima dok traje Balinjarada.