Sara Babin Vir (1)

Sara - Babin vir, bronca, visina 410 cm, Požega

Sara Babin Vir

Skulptura Sara četiri metra visoka, postavljena u Požegi nastala je po legendi iz doba Turaka. Ona u sebi nosi slojevitu priču o krhkim ali hrabrim ženama koje su uz pomoć sila prirode, vira rijeke Orljave pobijedile nasilnika. Gipki ženski lik postao je krilato biće koje lebdi između kuća u naselju Babin vir.

U tu skulpturu ugrađeni su svi aksiomi plesa gdje figura postaje napeta u svojoj uzlaznoj i istodobno silaznoj liniji. Plešu vjetar i voda i vir. Napeto gipko tijelo voda vuče u dubinu, a nebo poziva k sebi. Od haljine koja se digla „nad vodom“ stvorilo se krilo kao zastava pobjede. To je okosnica priče, a takva forma gledatelju ostavlja mogućnost vlastite kreacije u dovršetku priče o Babinom viru.