Skulpture Tatjane Kostanjević koje su oblikovale javne površine i javne prostore

2023. Josip Marohnić, bronca, visina 44 cm (175 cm), Etno kuća Marohnić, Hreljin

2023. PiaAna, metal (plošna forma), visina 80 cm, Zbirka Pučkog otvorenog učilišta

          Matija Antun Relković, Nova Gradiška 

2022. Friedrich Salomon Krauss, bronca, visina 143 cm, Trg Bećarca, Pleternica

2022. Šokica, sadra, visina 50 cm, Grad Pleternica

2021. Balinjerada Opatija, skulptura dječaka na kariću, bronca 50 x 70 x 75 cm,

          Opatija

2020. Modeli spiljskih životinja: zmija Crvenkrpica, šišmiš Veliki potkovnjak, žaba

          Žuti muhač, Pjegavi daždevnjak, Spiljska striga; Interpretacijski centar

          Veliki Kaštel, Kotišina, Makarska

2020. Dizajnerski objekt - Poučno informativni stalak, nehrđajući čelik visine 120 cm,      

          Dijecezanski muzej Požega

2020. Portret u reljefu Dr. Franjo Tuđman, bronca, 70 x 100 cm, Studentski Centar

          Veleučilišta u Požegi

2019. Rudar, patinirana sadra,visina 70 cm, rudarski muzej Centar Arsia, Raša

2018. Djevojka koja gnječi grožđe, bronca, visina 140 cm, vinarija Galić, Kutjevo

2018. Portret u reljefu Dragutin Lerman, bronca, 50 x 70 cm, ul. Dragutina Lermana   

           Požega

2018. Portret u reljefu Julius Glax,sadra, 60 x 80 cm, Hrvatski muzej turizma,Opatija

2017. Scenografija za predstavu Isadora, tri skulpture Isadore Duncan visine 80 cm,

          sadra, Gradsko kazalište Požega

2016. Hommage Miroslavu Kraljeviću – Ruski balet, 2 reljefa, sadra, 50 x 70  

          cm, 50 x 70 cm, Gradsko kazalište Požega

2016. Portret u reljefu Boris Papandopulo, sadra, 70 x90 cm, Općina Lovran

2016. Plaketa Crkva sv. Petra u Kuli, tondo 120 mm, Kula

2015. Dr. Cene Avguštin, bronca, visina 175 cm, Radovljica, Slovenija

2015. Portret Matko Brajša Rašan, bronca, visina 43 cm (175 cm), Pićan

2012. Nikola Tesla, bronca, visina 163 cm, Požega

2012. Barkajol,  bronca, 137 x 100 x 70 cm, Opatija

2012. Bista Izidor Lobe, bronca, visina 76 cm, Požega

2012. Bista Svetozar pl. Kušević, bronca, visina 72 cm, Požega

2012. Portret u reljefu Ivan Mesner, bronca, 50 x 70 cm, Gradski muzej

          Požega

2011. Obnova Križ (Jaroslav Strecha 1911.) ul. Miroslava Kraljevića, Požega

2011. Portret u reljefu Peter Infeld, bronca, 50 x 70 cm, Dobrinj

2010. Portret u reljefu Zdenka Marković, bronca, 70 x 90 cm, Gradski muzej    

          Požega

2009. Sara – Babin Vir, bronca, visina 410 cm, Babin vir, Požega

2009. Portret u reljefu Drago Gervais, bronca, 60 x 80 cm, Osnovna škola

          Drage Gervaisa, Brešca - Matulji

2008. Spomenik poginulim braniteljima Domovinskog rata, bronca, granit,

          230 x  220 x 180 cm, Kraljevica

2007. Portret u reljefu Andrija Mohorovičić, bronca, 60 x 80 cm, Osnovna 

          škola dr. Andrije Mohorovičića, Matulji

2007. Violinisti Janu Kubeliku, bronca, visina 170 cm, Park Angiolina, Opatija

2007. Portret Ivo Robić, bronca (drugi odljev), visina 45 cm, Muzej grada 

          Zagreba

2006. Portret u reljefu Heinrich von Littrow, bronca, 60 x 80 cm, Obalno

          šetalište Volosko – Opatija

2006. Ples s maskama, bronca, 210 x 180 x 110 cm, Novi Vinodolski

2006. Portret Ivo Robić, bronca, visina 45 cm, hotel Kvarner Opatija

2005. Portret Matko Peić, bronca, granit, visina 55 cm (190 cm), Trg Matka

           Peića, Požega

2005. Sv. Jeronim – spomenik braniteljima Domovinskog rata, bronca, granit,

          visina 180 cm, Trg slobode, Lovran

2005. Portret u reljefu Dr. Čedomil Plavšić, bronca, tondo 75 cm,

         Thalassotherapia, Opatija

2005. Reljef X. zvončarska smotra, bronca, 30 x 45 cm, Općina Matulji

2005. Plesačica, bronca, 170 x 90 x 110 cm, Tiskara Kratis,

          Zagreb – Sv Nedjelja

2004. Skulptura u drvu, visina 120 cm, Castel San Pietro Terme, Italia

2004. Spomenik braniteljima Domovinskog rata, bronca, mramor, 170 x 155 x

          110 cm, groblje Matulji

2004. Portret u reljefu Gustav Mahler, bronca, tondo 70 cm, Grad Opatija 

2004. Sv. Jelene Križarica, bronca, visina 140 cm, pročelje crkve sv. Jelene,

          Kastav

2003. Medalje Sv. Jakov, kovano srebro, tondo 40 mm

2003. Portret A. P. Čehov, bronca, nehrđajući čelik, visina 170 cm,

          Park Angiolina, Opatija

2002. Isadora Duncan, bronca, 170 x 90 x 110 cm, Park Angiolina, Opatija

2001. Nagrade za umjetnička dostignuća, 3 reljefa, umjetni kamen, 22 x 52

          cm,19 x 48 cm, 16 x 46 cm, HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

2001. Seidlova arhitektura, reljef, umjetni kamen 35 x 50  cm

         Allgemeine Unfall-Versiecherunganstalt, Wien, Austria

1998.  Reljef Grb grada Opatije, bronca, tondo 75 cm, Grad  Opatija, Gradska                 

           vijećnica   

1997. Spomen ploča s portretom J. R.  Lorentz, bronca, granit, 110 x 75 cm,

           Prirodoslovni muzej, Rijeka

1996. Spomen ploča s portretom Ödön von Horvath, bronca, granit, 120 x    

           80 cm, ul. J. Polić Kamova, Rijeka